Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintuckhanhhoa.com, cảm ơn !

Vạn Ninh: Năm 2023, tổng nguồn vốn đầu tư công hơn 177 tỷ đồng

Thứ năm - 16/02/2023 10:44
Theo Nghị quyết của HĐND huyện Vạn Ninh về Kế hoạch đầu tư công của huyện năm 2023, tổng nguồn vốn chi đầu tư phát triển năm 2023 hơn 177 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương hơn 103 tỷ đồng, gồm: nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung hơn 55 tỷ đồng và nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối là 48 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách cấp trên hỗ trợ là 74,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 46 tỷ đồng và ngân sách tỉnh 28,3 tỷ đồng. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Vạn Ninh: Năm 2023, tổng nguồn vốn đầu tư công hơn 177 tỷ đồng

Theo Nghị quyết của HĐND huyện Vạn Ninh về Kế hoạch đầu tư công của huyện năm 2023, tổng nguồn vốn chi đầu tư phát triển năm 2023 hơn 177 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương hơn 103 tỷ đồng, gồm: nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung hơn 55 tỷ đồng và nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối là 48 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách cấp trên hỗ trợ là 74,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 46 tỷ đồng và ngân sách tỉnh 28,3 tỷ đồng.

 

Đường Lê Lợi (thị trấn Vạn Giã), công trình nằm trong danh mục đầu tư công  huyện Vạn Ninh năm 2023.

Đường Lê Lợi (thị trấn Vạn Giã), công trình nằm trong danh mục đầu tư công huyện Vạn Ninh năm 2023.


Việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 của huyện tập trung theo thứ tự ưu tiên như sau: Phân bổ vốn đầu tư cho các dự án theo ngành, lĩnh vực thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; bố trí vốn trả nợ các công trình chuyển tiếp từ năm 2022 sang năm 2023 đã có khối lượng hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng, tránh nợ đọng xây dựng cơ bản; ưu tiên bố trí vốn cho các công trình giáo dục, giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa…


Đồng Xuân

 

Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp