Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintuckhanhhoa.com, cảm ơn !

Triển khai phần mềm đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP

Thứ năm - 17/11/2022 11:45
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, cấp huyện, Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng OCOP cấp tỉnh, cơ quan thường trực OCOP cấp huyện triển khai việc thực hiện đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh trên hệ thống phần mềm đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tại địa chỉ http://sohoaocop.vn. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, cấp huyện, Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng OCOP cấp tỉnh, cơ quan thường trực OCOP cấp huyện triển khai việc thực hiện đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh trên hệ thống phần mềm đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tại địa chỉ http://sohoaocop.vn. Các cơ quan chức năng tổ chức hướng dẫn cho các chủ thể có sản phẩm OCOP đề xuất đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tại cấp huyện tiến hành đăng ký tài khoản và cập nhật hồ sơ sản phẩm lên hệ thống phần mềm này.


UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) là cơ quan thường trực, tham mưu tổ chức, triển khai quản lý, thực hiện phần mềm đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và địa phương triển khai có hiệu quả phần mềm; hướng dẫn, đào tạo, tập huấn và tổ chức triển khai, thường xuyên kiểm tra, đánh giá thực hiện phần mềm này tại các địa phương; tham mưu UBND tỉnh đề xuất để đưa phần mềm lên cổng thông tin điện tử tỉnh. Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện phần mềm hàng năm, tiếp nhận ý kiến đóng góp và báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.


Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở NN-PTNT theo dõi và giám sát quá trình triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện.


UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các chủ thể tham gia Chương trình OCOP thực hiện nộp hồ sơ đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP trên hệ thống phần mềm; triển khai thực hiện đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP trên hệ thống phần mềm, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở NN-PTNT.


H.Đ

 

Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp