Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintuckhanhhoa.com, cảm ơn !

Khởi tố 2 cựu Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

Thứ ba - 18/01/2022 04:57
Ngày 18-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang cho biết, đã ban hành các quyết định khởi tố bị can đối với 2 cựu Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa... Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Khởi tố 2 cựu Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa
Ngày 18-1, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Nha Trang cho biết, đã ban hành các quyết định khởi tố bị can đối với 2 cựu Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, gồm các ông: Trương Quang Thuận (sinh năm 1957, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng y tế Khánh Hòa từ ngày 1-1-2016 đến ngày 31-3-2017), Vũ Viết Sơn (sinh năm 1963, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hoà từ ngày 1-4-2017 đến ngày 31-12-2018) về tội danh “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ Luật hình sự 2015.
 
 
Ngoài 2 cựu hiệu trưởng, Cơ quan CSĐT Công an TP. Nha Trang cũng đã ban hành quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Đức Hiền (sinh năm 1964) - cựu Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa về tội danh “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cơ quan CSĐT Công an TP. Nha Trang áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can trên để phục vụ công tác điều tra, xử lý.
 
 
Trưởng Cao đẳng Y tế Khánh Hoà
Trưởng Cao đẳng Y tế Khánh Hòa
 
 
Bỏ ngoài sổ sách, thu học phí hệ ngoài công lập vượt quy định
 
 
Theo điều tra, ngày 11-8-2016, HĐND tỉnh Khánh Hòa ban hành Nghị quyết số 05/HĐND (có hiệu lực từ ngày 22-8-2016) trong đó quy định tại Khoản 1, Điều 2: “Hiệu trưởng cơ sở giáo dục tự quyết định mức thu học phí theo từng năm học và cho cả khóa học nhưng không vượt quá mức trần học phí được quy định tại Điều 5 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ”. Ngày 18-08-2016 (trước thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết 05), ông Trương Quang Thuận ký, ban hành Thông báo số 215/CĐYT về việc công bố mức thu học phí năm học 2016-2017. Theo thông báo trên, mức thu học phí hệ ngoài công lập (hệ Cao đẳng, Trung cấp chính quy ngoài ngân sách cấp và hệ vừa học vừa làm) vượt trần học phí quy định tại Điều 5 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02-10-2015 của Chính phủ nhưng sau đó ông Thuận không thực hiện việc điều chỉnh lại mức thu theo đúng quy định. Đồng thời, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa tiếp tục thu học phí năm 2016-2017 theo mức thu trong Thông báo số 215/CĐYT. Ngoài ra, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa cũng không lập đề án về mức thu học phí trình UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 05.
 
 
Đến giai đoạn ông Vũ Viết Sơn làm hiệu trưởng (từ ngày 1-4-2017 đến ngày 31-12-2018) tiếp tục có những sai phạm nghiêm trọng. Cụ thể, ngày 05-9-2017 ông Vũ Viết Sơn ký, ban hành Thông báo số 200/CĐYT về việc công bố mức thu học phí năm học 2017 - 2018 và ngày 20-7-2018 ký, ban hành Thông báo số 228/CĐYT về việc công bố mức thu học phí năm học 2018 - 2019. Tuy nhiên, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa đã không lập đề án về các mức thu học phí trên trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Căn cứ vào mức thu học phí trong các thông báo trên, Phòng Kế hoạch Tài chính đã thực hiện việc thu học phí của sinh viên năm học 2017 - 2018 và năm học 2018 - 2019. 
 
 
Ngày 19-3-2021, Giám định viên tư pháp lĩnh vực tài chính kế toán thuộc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa có Kết luận giám định đối với số tiền thu sai quy định, học phí hệ ngoài công lập, của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018, xác định: Tổng số thu học phí hệ ngoài công lập vượt sai quy định tại điểm a khoản 4 Điều 5 và khoản 8 Điều 5 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02-10-2015 của Chính phủ về việc Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 là: 15.892.400.000 đồng, thuộc trách nhiệm của hiệu trưởng theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 11-8-2016 của HĐND tỉnh Khánh Hòa. 
 
 
Thu các khoản phí sai quy định 
 
 
Từ ngày 01-01-2016 đến ngày 31-03-2017, ông Trương Quang Thuận là Hiệu trưởng đã ký 3 kế hoạch khám sức khỏe cho học sinh sinh viên (ngày 20-09-2016, ngày 25-10-2016 và ngày 03-03-2017); từ ngày 01-04-2017 đến ngày 31-12-2018 ông Vũ Viết Sơn là hiệu trưởng, đã ký 1 kế hoạch khám sức khỏe cho học sinh sinh viên. Căn cứ vào các kế hoạch trên, Phòng Kế hoạch Tài chính đã tổ chức, thực hiện việc thu lệ phí khám sức khỏe của học sinh sinh viên. Việc thu lệ phí khám sức khỏe như trên là sai quy định vì Bảo hiểm Y tế đã chi trả cho việc khám sức khỏe cho sinh viên theo Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15-11-2014 của Chính phủ. Ngoài ra, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa còn thu các khoản lệ phí học lại, thi lại, lệ phí tốt nghiệp, làm bằng tốt nghiệp của học sinh sinh viên; các khoản thu này không có quy định cho phép thu. Toàn bộ số tiền thu được không nhập quỹ, không có chứng từ thu, chi và không hạch toán, phản ánh quá trình thu chi trên hệ thống sổ sách kế toán của trường.
 
 
Theo Kết luận của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa: từ năm 2016 đến năm 2018, hiệu trưởng qua các thời kỳ, trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, bộ phận kế toán Trường Cao đẳng Y tế đã tổ chức thực hiện thu các khoản phí sai quy định đối với số tiền tạm tính là 1.460.700.000 đồng (gồm tiền khám sức khỏe, tiền lệ phí thi tốt nghiệp, thi lại, tiền làm bằng tốt nghiệp của học sinh sinh viên) bỏ ngoài sổ sách, vi phạm các quy định pháp luật trong lĩnh vực tài chính, kế toán. Theo kiến nghị của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi số tiền 1.460.700.000 đồng vi phạm nêu trên, nộp vào ngân sách Nhà nước, ngày 13-05-2019 ông Thuận đã nộp lại số tiền 970.860.000 đồng, ngày 14-05-2019 ông Sơn đã nộp lại số tiền 489.840.000 đồng. 
 
 
Cơ quan CSĐT cũng xác định, ông Lê Đức Hiền là Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính giai đoạn từ ngày 01-01-2016 đến ngày 31-12-2018, đã không thực hiện đúng nhiệm vụ: tham mưu, đề xuất, giúp hiệu trưởng thực hiện công tác “đảm bảo các loại chế độ cho viên chức và học sinh, sinh viên theo đúng chế độ chính sách” quy định tại Khoản 2 Điều 8 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa và Điều 10, 11 Chương III Quy chế làm việc của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa. Cụ thể, ông Hiền đã tổ chức, thực hiện việc thu học phí của sinh viên hệ ngoài công lập vượt quá mức quy định, theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, ngày 02/10/2015 của Chính phủ) với số tiền là 15.892.400.000 đồng.
 
 
Thành Long
 
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp