Triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021(*)

Thứ sáu - 25/06/2021 11:25

Triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021(*)

Phát biểu bế mạc của ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6   Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

. Phát biểu bế mạc của ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6

 


Kính thưa các đồng chí Tỉnh ủy viên,


Thưa các vị đại biểu dự hội nghị,


Sau một ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, thảo luận sôi nổi và thẳng thắn, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.


Tỉnh ủy đã thông qua Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6 trong đó có các nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, đầu tư công, thu chi ngân sách nhà nước ở địa phương. Đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh triển khai bằng những giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả để chỉ đạo, điều hành công tác phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm, phấn đấu đạt ở mức cao nhất các chỉ tiêu nghị quyết đã xác định.


Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất thông qua Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (sửa đổi, bổ sung); Báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; thực hiện các nội dung theo thẩm quyền liên quan đến công tác nhân sự của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và nhiều nội dung quan trọng khác.


Sau hội nghị ngày hôm nay, giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị, hoàn thiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6 để ban hành chính thức.


Kính thưa các đồng chí,


Trong các báo cáo và Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy đã nêu tương đối đầy đủ nên chúng tôi xin phép không nhắc lại và chỉ nhấn mạnh 4 nội dung sau để chúng ta cùng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả trong 6 tháng cuối năm:


Thứ nhất, về phòng, chống dịch Covid-19:


Trong bối cảnh tỉnh đã xuất hiện các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, chúng ta cần hết sức bình tĩnh, sáng suốt, không quá hoang mang, nhưng cũng không được chủ quan, lơ là; phải gắn trách nhiệm người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục chỉ đạo xử lý nhanh, kịp thời, quyết liệt, thần tốc truy vết và tiến hành các biện pháp khoanh vùng, xét nghiệm, cách ly, dập dịch.


Nhân dịp này, Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương sự chủ động, nỗ lực, cố gắng của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh trên người của tỉnh và các cơ quan có liên quan đã làm tốt công tác phòng, chống dịch trong thời gian qua; đề nghị các đồng chí tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân; kích hoạt các kịch bản phòng, chống Covid-19 theo tình huống cụ thể; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch nhằm mục tiêu nhanh chóng kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.


Thứ hai, về phát triển kinh tế - xã hội:


Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo. Rà soát, phân tích kỹ chỉ số thành phần còn thấp để đề ra các giải pháp khắc phục cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-Index). Khẩn trương nghiên cứu, bổ sung cơ chế để chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhất là đối với các dự án đang triển khai và dự án mới của các nhà đầu tư chiến lược, góp phần đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Quan tâm chuyển đổi số để tạo môi trường đầu tư, kinh doanh không gián đoạn trong tình hình mới; chủ động xúc tiến đầu tư bằng nhiều hình thức, trong đó có hình thức trực tuyến để chuẩn bị triển khai dự án trong các năm tiếp theo của nhiệm kỳ.


Bên cạnh đó, sớm thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện và lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, phấn đấu thực hiện giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công năm 2021. Yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị có liên quan coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tháo gỡ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư công của tỉnh.


Đồng thời, tỉnh sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp để bổ sung khai thác nguồn thu mới bù đắp hụt thu phát sinh từ các hoạt động du lịch, dịch vụ, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách theo kế hoạch năm 2021 đề ra.


Thứ ba, về chuẩn bị tổng kết Kết luận 53 của Bộ Chính trị:


Ngày 14-6-2021, Thường trực Ban Bí thư đã đồng ý chủ trương tổng kết Kết luận số 53 ngày 24-12-2012 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tại Công văn số 1007 của Văn phòng Trung ương Đảng. Trong thời gian tới, đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban Kinh tế Trung ương để triển khai thực hiện hiệu quả việc tổng kết Kết luận 53 của Bộ Chính trị. Đồng thời, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040; điều chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế Vân Phong và xây dựng Đề án về cơ chế, chính sách phát triển Khu Kinh tế Vân Phong theo kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Đây là những việc lớn, mang tầm chiến lược, có ý nghĩa định hướng đối với phát triển của tỉnh trong thời gian dài, đề nghị các đồng chí quan tâm trong tổ chức thực hiện.


Thứ tư, về xử lý các sai phạm sau thanh tra, kiểm tra:


Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo khắc phục hậu quả các sai phạm theo kết luận, chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và Thanh tra Chính phủ. Trong đó, tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh; chủ động báo cáo, xin ý kiến của các cơ quan Trung ương đối với các vấn đề khó khăn, vướng mắc, chưa đủ cơ sở pháp lý thực hiện, vừa bảo đảm sớm khắc phục hậu quả, thu hồi tài sản của Nhà nước, vừa bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan, giải phóng hiệu quả các nguồn lực, tạo môi trường đầu tư bình đẳng, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương


Kính thưa các đồng chí,


Nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm là rất nặng nề, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương và từng đồng chí Tỉnh ủy viên đoàn kết, nhất trí, đặt quyết tâm cao nhất, xác định rõ hơn trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ở thời điểm khó khăn hiện nay để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng của năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


---------------------------
(*) Đầu đề do tòa soạn đặt.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây