Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintuckhanhhoa.com, cảm ơn !

Nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại

Thứ năm - 26/05/2022 14:31
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định 1659 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới".  Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định 1659 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới”. Trao đổi về vấn đề này, ông Huỳnh Tấn Hải - Trưởng phòng Quản lý thương mại - Xuất nhập khẩu, Sở Công Thương cho biết:

 

Ông Huỳnh Tấn Hải - Trưởng phòng Quản lý thương mại - Xuất nhập khẩu, Sở Công Thương Khánh Hòa.
Ông Huỳnh Tấn Hải - Trưởng phòng Quản lý thương mại - Xuất nhập khẩu, Sở Công Thương Khánh Hòa.


Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để nâng cao năng lực của các doanh nghiệp về phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các FTA thế hệ mới, bảo vệ các ngành sản xuất trên địa bàn tỉnh phù hợp với cam kết quốc tế. Phấn đấu đến năm 2030, đội ngũ cán bộ, công chức ở các sở, ngành, UBND cấp huyện được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng về việc sử dụng, thực hiện và ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại; các doanh nghiệp, thương nhân có hoạt động thương mại quốc tế trên địa bàn tỉnh được tiếp cận, trang bị kiến thức về phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các FTA thế hệ mới.


- Xin ông cho biết một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra?


- Để triển khai kế hoạch đạt hiệu quả, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan thường xuyên rà soát các quy định của pháp luật, cam kết về phòng vệ thương mại của Việt Nam đang thực thi trên địa bàn tỉnh để phân tích đánh giá tình hình; chủ động tham gia đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật phù hợp với yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, lựa chọn một số ngành sản xuất trọng điểm và có tác động quan trọng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để tăng cường năng lực phòng vệ thương mại trong quá trình thực thi các FTA; xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, cập nhật về tình hình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trong các ngành này để kịp thời xem xét áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại theo đúng quy định của pháp luật… Cùng với đó, đẩy mạnh phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường trao đổi thông tin, dữ liệu với các cơ quan Trung ương, giữa các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội; theo dõi công tác thực thi và chống lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại.

 

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra mặt hàng rượu tại Chợ hàng Nhật  trên địa bàn TP. Nha Trang.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra mặt hàng rượu tại Chợ hàng Nhật trên địa bàn TP. Nha Trang.


- Việc triển khai kế hoạch được tiến hành như thế nào thưa ông?


- UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan triển khai các nội dung của kế hoạch; phối hợp với Cục Hải quan kết nối, trao đổi thông tin dữ liệu giữa cơ quan phòng vệ thương mại Trung ương và hải quan trong việc theo dõi hàng hóa xuất nhập khẩu bị điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại. Mặt khác, phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp thông tin xử lý vụ việc phòng vệ thương mại; điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp của các nước đối với sản phẩm, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu…


UBND tỉnh cũng giao Sở Ngoại vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện Việt Nam ở các nước tham gia các FTA, các đại sứ quán, tổng lãnh sự quán nước ngoài tại Việt Nam để thu thập thông tin về những nội dung, chương trình trợ cấp, hỗ trợ sản xuất trong nước mà các đối tác thương mại đang áp dụng trong quá trình thực thi các FTA; tăng cường sự tham gia, phối hợp với các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài trong các vụ việc nước ngoài điều tra về phòng vệ thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu của tỉnh. Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Công Thương thực hiện tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, phổ biến chính sách và quy định về xuất xứ, biện pháp phòng vệ thương mại, đặc biệt là quy định trong các FTA thế hệ mới cho cán bộ làm công việc phòng vệ thương mại, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh…


- Xin cảm ơn ông!


KHÁNH HÀ (Thực hiện)

Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp