Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ [email protected], cảm ơn !

Năm 2023, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Thứ năm - 09/02/2023 10:26
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 3870 về công tác cải cách hành chính năm 2023. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 3870 về công tác cải cách hành chính năm 2023. Theo đó, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh giao dịch điện tử, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC); bảo đảm xử lý kịp thời, công khai, đầy đủ, đúng quy định các chế độ chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động và nhân dân.


Ngành BHXH sẽ cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% số quy định và cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31-5-2020; hoàn thành việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không phụ thuộc vào địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được tiếp nhận, giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính, trừ trường hợp TTHC yêu cầu phải kiểm tra thực địa, đánh giá, kiểm tra, thẩm định tại cơ sở; 100% hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC được số hóa và kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC. Toàn ngành phấn đấu nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan BHXH, trong đó mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 85%.


Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, ngành BHXH đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng, trong đó 80% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của BHXH Việt Nam; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đã được chia sẻ với BHXH Việt Nam thì không phải cung cấp lại; 35% người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, trong đó có 25% sử dụng ứng dụng BHXH số -VssID…


H.DUNG


 

Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp