Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintuckhanhhoa.com, cảm ơn !

Đẩy nhanh quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2021

Chủ nhật - 26/06/2022 15:57
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh.   Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư tiến hành lập hồ sơ báo cáo quyết toán dự án, hoàn thành và gửi về Sở Tài chính trước ngày 30-6. Cơ quan, đơn vị thẩm tra, lập báo cáo tổng hợp cần đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; tham mưu cấp trên việc giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến công tác thẩm tra, quyết toán dự án hoàn thành; tổng hợp tình hình quyết toán báo cáo dự án hoàn thành 6 tháng, cả năm phải đầy đủ các nội dung và theo đúng yêu cầu. Đối với các sở chuyên ngành thì tổ chức nghiệm thu nhanh khi có yêu cầu của chủ đầu tư. Đối với UBND cấp huyện, cần theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện báo cáo quyết toán theo báo cáo của cơ quan tài chính các cấp; đưa nội dung thực hiện công tác báo cáo quyết toán vào nội dung đánh giá xếp loại thi đua, đánh giá công chức hàng năm; không giao các đơn vị có vi phạm chậm báo cáo quyết toán dự án hoàn thành từ 2 dự án đầu tư trở lên làm chủ đầu tư dự án mới; kiên quyết không bố trí công trình, dự án cho các chủ đầu tư chậm lập và nộp quyết toán dự án hoàn thành; bố trí vốn trả nợ sớm cho các công trình đã lập, nộp và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Đối với các cơ quan UBND cấp xã, cần đưa nội dung thực hiện công tác báo cáo quyết toán vào nội dung đánh giá xếp loại thi đua, đánh giá công chức hàng năm; làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc chậm lập và nộp quyết toán dự án hoàn thành; kiên quyết không bố trí công trình, dự án cho UBND các xã, phường, thị trấn chậm lập và nộp quyết toán dự án hoàn thành; bố trí vốn trả nợ sớm cho các công trình đã lập, nộp và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.


N.Duy

Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp