VN khai trương cổng thông tin giáo dục điện tử

I. VN khai trương cổng thông tin giáo dục điện tử

Hoạt động cổng thông tin giáo dục điện tử E-Learning đáp ứng được chương trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục của UNESCO. Hoạt động cổng thông tin giáo dục điện tử E-Learning đáp ứng được chương trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục của UNESCO. Phiên bản Moodle tiếng Việt đã được hoàn thành và có thể cung cấp miễn phí cho tất cả các cơ sở giáo dục ở VN và những đơn vị này chỉ phải trả chi phí hỗ trợ triển khai như cài đặt, chỉnh sửa, đào tạo, xây dựng nội dung. Đây là một trong những hoạt động nổi bật của hệ thống mạng giáo dục EduNet và là công nghệ dạy, học hiện đại nhất hiện nay được nhiều nước trên thế giới phát triển, ứng dụng.

Trung tâm Tin học Bộ Giáo dục và đào tạo cũng chính thức là thành viên của Hiệp hội phần mềm mã nguồn mở E-Learning Moodle. Hoạt động cổng thông tin giáo dục điện tử E-Learning đáp ứng được chương trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục của UNESCO. Hoạt động cổng thông tin giáo dục điện tử E-Learning đáp ứng được chương trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục của UNESCO. Hoạt động cổng thông tin giáo dục điện tử E-Learning đáp ứng được chương trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục của UNESCO. Phiên bản Moodle tiếng Việt đã được hoàn thành và có thể cung cấp miễn phí cho tất cả các cơ sở giáo dục ở VN và những đơn vị này chỉ phải trả chi phí hỗ trợ triển khai như cài đặt, chỉnh sửa, đào tạo, xây dựng nội dung. Đây là một trong những hoạt động nổi bật của hệ thống mạng giáo dục EduNet và là công nghệ dạy, học hiện đại nhất hiện nay được nhiều nước trên thế giới phát triển, ứng dụng.

II. VN khai trương cổng thông tin giáo dục điện tử

Phiên bản Moodle tiếng Việt đã được hoàn thành và có thể cung cấp miễn phí cho tất cả các cơ sở giáo dục ở VN và những đơn vị này chỉ phải trả chi phí hỗ trợ triển khai như cài đặt, chỉnh sửa, đào tạo, xây dựng nội dung. Chiều qua (2/11), Bộ Giáo dục và đào tạo chính thức "mở" cổng E-Learning có địa chỉ http://el. Trung tâm Tin học Bộ Giáo dục và đào tạo cũng chính thức là thành viên của Hiệp hội phần mềm mã nguồn mở E-Learning Moodle. Đây là một trong những hoạt động nổi bật của hệ thống mạng giáo dục EduNet và là công nghệ dạy, học hiện đại nhất hiện nay được nhiều nước trên thế giới phát triển, ứng dụng. Từ nhiều năm nay, hai bên đối tác đã cùng khảo sát, đánh giá các loại phần mềm E-Learning khác nhau. Trung tâm Tin học Bộ Giáo dục và đào tạo cũng chính thức là thành viên của Hiệp hội phần mềm mã nguồn mở E-Learning Moodle.

Hoạt động cổng thông tin giáo dục điện tử E-Learning đáp ứng được chương trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục của UNESCO. Hoạt động cổng thông tin giáo dục điện tử E-Learning đáp ứng được chương trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục của UNESCO. Đây là một trong những hoạt động nổi bật của hệ thống mạng giáo dục EduNet và là công nghệ dạy, học hiện đại nhất hiện nay được nhiều nước trên thế giới phát triển, ứng dụng. Hoạt động cổng thông tin giáo dục điện tử E-Learning đáp ứng được chương trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục của UNESCO.Trung tâm Tin học Bộ Giáo dục và đào tạo cũng chính thức là thành viên của Hiệp hội phần mềm mã nguồn mở E-Learning Moodle. Từ nhiều năm nay, hai bên đối tác đã cùng khảo sát, đánh giá các loại phần mềm E-Learning khác nhau.

III. VN khai trương cổng thông tin giáo dục điện tử

Hoạt động cổng thông tin giáo dục điện tử E-Learning đáp ứng được chương trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục của UNESCO. Hoạt động cổng thông tin giáo dục điện tử E-Learning đáp ứng được chương trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục của UNESCO. Từ nhiều năm nay, hai bên đối tác đã cùng khảo sát, đánh giá các loại phần mềm E-Learning khác nhau. Trung tâm Tin học Bộ Giáo dục và đào tạo cũng chính thức là thành viên của Hiệp hội phần mềm mã nguồn mở E-Learning Moodle. Chiều qua (2/11), Bộ Giáo dục và đào tạo chính thức "mở" cổng E-Learning có địa chỉ http://el. Đây là một trong những hoạt động nổi bật của hệ thống mạng giáo dục EduNet và là công nghệ dạy, học hiện đại nhất hiện nay được nhiều nước trên thế giới phát triển, ứng dụng.

E-Learning được triển khai từ đầu năm và sẽ tiếp tục phát triển thêm cùng sự hợp tác của HP Việt Nam về mặt công nghệ. Chiều qua (2/11), Bộ Giáo dục và đào tạo chính thức "mở" cổng E-Learning có địa chỉ http://el. Hoạt động cổng thông tin giáo dục điện tử E-Learning đáp ứng được chương trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục của UNESCO. Hoạt động cổng thông tin giáo dục điện tử E-Learning đáp ứng được chương trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục của UNESCO. Hoạt động cổng thông tin giáo dục điện tử E-Learning đáp ứng được chương trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục của UNESCO. Từ nhiều năm nay, hai bên đối tác đã cùng khảo sát, đánh giá các loại phần mềm E-Learning khác nhau.

tintuckhanhhoa

Admin

Cập nhật tin tức Khánh Hòa nhanh nhất, kịp thời nhất. Các thông tin về kinh tế, xã hội, đời sống, pháp luật...

Post A Comment:

0 comments: